Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Požadavky na stravovací provozy

Vybavení stravovacího provozu související dokumentací

a) Povinnosti vyplývající ze zajištění DDD
b) Provozní řád
c) Havarijní řád
d) Sledování alergenů
ve stravovacím provozu
e) Režim hospodaření s odpady
f) Povinnosti při nakládání s obaly
g) Režim hospodaření s nebezpečnými chemickými látkami
h) Plán školení jednotlivých pracovníků
(hygienické minimum, HACCP

– strukturováno podle pozic)
i) Sanitační řád a zacházení s čistícími a dezinfekčními přípravky
j) Vypracování plánů
pohybu osob, surovin a pokrmů
v provoze (z
hlediska křížení cest)
k) Reklamační řád
l) Evidence zdravotního stavu zaměstnanců

 

1. Dokumentace ohlášení činnosti, ZP, HACCP…

2. Školení záznam o školení

3. Osobní hygiena pracovní oděv, obuv, chování

4. Provozní hygiena udržování čistoty

5. Stavebně technický stav údržba, opravy, malování, VZT…

6. Suroviny dodací listy, přejímka, reklamace

7. Zacházení s potravinami DS, křížení, teploty, značení

8. Chladící řetězec záznamy o kontrole teploty

9. Nakládání s odpadem smlouva o odvozu

10. Postupy regulace škůdců smlouva a doklad o DD

11. Sanitace sanitační řád

12. Kvalita vody protokoly (u studny)

 

 

Vybavení stravovacího provozu související dokumentací
• Provozní řád -povinnosti vyplývající ze zajištění DDD
• Havarijní řád -sledování alergenů ve stravovacím provozu
• Režim hospodaření s odpady -povinnosti při nakládání s obaly
• Režim hospodaření s nebezpečnými chemickými látkami
• Plán školení jednotlivých pracovníků (hygienické minimum, HACCP – strukturováno podle pozic
• sanitační řád a zacházení s čistícími a dezinfekčními přípravky
• Vypracování plánů pohybu osob, surovin a pokrmů v provoze (z hlediska křížení cest)
• Reklamační řád -evidence zdravotního stavu zaměstnanců