Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prováděcí vyhlášky k zákonu o potravinách - bezpečnost, hygiena, požadavky mikrobiologické, chemické, toxikologické

24. 9. 2011

III
Bezpečnost, hygiena, požadavky mikrobiologické, chemické, toxikologické – prováděcí vyhlášky
Pořadí v souboru
Základní předpis
Název
Změny
Zrušené předpisy
Číselné označení + účinnost od …
+ (citace Sb. zák.)
+ gesce (MZe/MZ)
Číselné označení
+ účinnost od …
+ (citace Sb. zák.)
Číselné označení
III-1
Zrušena vyhláška 147/1998 Sb. včetně změn, o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby – od 1. 4. 2010
Platí nařízení 178/2002/ES a nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES o hygieně– od 1.1.06
45/2010 Sb.
(zrušovací)
1. 4. 2010
(Sb.zák. 2010, č. 17)
147/1998 Sb.
196/2002 Sb.
161/2004/Sb.
III-2
Zrušena vyhláška 210/2004 Sb. o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu
Platí nařízení 178/2002/ES a nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES o hygieně– od 1.1.06
211/2006 Sb.
(zrušovací)
19.5.2006
(Sb.zák.2006, č. 70)
451/2002 Sb.
210/2004 Sb.
III-3
Zrušena vyhláška 132/2004 Sb. o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
467/2006 Sb.
(zrušovací)
11.10.2006
(Sb.zák.2006, č. 153)
294/1997 Sb.
91/1999 Sb.
132/2004 Sb.
III-4
28. 11. 1997)
(Sb. zák. 1997, č. 98)
MZ
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin
_
_
III-5
Zrušena vyhláška 347/2002 Sb. o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin


Platí nařízení 178/2002/ES a nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES o hygieně – od 1.1.06
127/2006 Sb.
(zrušovací)
6. 4.2006
(Sb.zák.2006, č. 61)
295/1997 Sb.
347/2002 Sb.
III-6
15. 2. 2008
Přílohy 1-10 ve Sb.
MZ
Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin
130/2010 Sb.
1. 6. 2010
(Sb.zák. 2010, č. 46)
122/2011 Sb.
1. 6. 2011
(Sb.zák. 2011, č.47)
298/1997 Sb.
3/1999 Sb.
323/1999 Sb.
274/2000 Sb.
53/2002 Sb.
233/2002 Sb.
306/2004 Sb.
150/2005 Sb.
431/2005 Sb.
304/2004 Sb.
III-7
(Přílohy 1 ,2, 3, 5)
1. 8 2004
MZ
Vyhláška o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu
-
298/1997 Sb.
3/1999 Sb.
323/1999 Sb.
274/2000 Sb.
52/2002 Sb.
III-8
1. 8. 2010
(Sb.zák.2010 č.81)
MZ
(Přílohy 1 - 3)
Vyhláška o stanovení požadavků na identitu a čistotu přídatných látek
319/2007 Sb. 1.4.2011
(Sb.zák.2010 č. 118)
121/2011 Sb.
1.6.2011
(Sb.zák. 2011, č.47)
54/2002 Sb.
318/2003 Sb.
270/2005 Sb.
514/2006 Sb.
III-9
(Příloha)
20. 5. 2004
(Sb. zák. 2004, č. 100)
MZ
Vyhláška, kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách.
 
III-10
Vyhláška 381/2007 Sb. byla zrušena vyhláškou 278/2010 Sb.
Rezidua pesticidů v /na potravinách jsou regulována přímo nařízením 396/2005 ES.
278/2010 Sb.
15. 10. 2010
(Sb.zák.2010 č. 104)
465/2002 Sb. 257/2003 Sb.
158/2004 Sb.
68/2005 Sb.
400/2006 Sb.
III-11
Vyhláška, 273/2000 Sb. byla vyhláškou 277/2010 Sb. zrušena včetně změnových vyhlášek.
Veterinární léčiva a biologicky aktivní látky v potravinách jsou regulovány:
pro farmakologicky účinné látky
277/2010 Sb.
15. 10. 2010
(Sb.zák.2010 č. 104)
298/1997 Sb.
3/1999 Sb.
323/1999 Sb.
III-12
(Přílohy 1, 2)
26. 3. 2004
(Sb. zák. 2004, č. 42)
MZ
Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu
297/1997 Sb.
III-13
(Přílohy 1, 2)
1. 1. 2003
(Sb. zák. 2002, č. 165)
MZ
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)

Úplné aktuálně platné znění otevřete kliknutím na číselné označení předpisu.